LATIHAN UJIAN KENAIKAN KELAS/ PENILAIAN AKHIR TAHUN KELAS X IPA/IPS SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN BAHASA MADHURA

LATIHAN UJIAN KENAIKAN KELAS/ PENILAIAN AKHIR TAHUN KELAS X IPA/IPS SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN BAHASA MADHURA

BACA PETUNJUK  !!!!!

email isikan dengan nama dan kelas
contoh : qomaruzzaman@3ipa1.com

PREVIEW SOAL :

1. Ale’na jha’ lako ro-soro malolo cong !\\
Okara e attas aghandhu’ bhasa rarengghan…..
a.       Saloka
b.      Parebhasan
c.       Kerata bhasa
d.      Bhangsalan
e.      Okara kakanten
 
2. Ca’ oca’ neng okara sobal no. 1 aghandhu’
a.       Ghuru lumaksito
b.      Ghuru sastra
c.       Ghuru sowara
d.      Ghuru bilangan
e.      Ghuru laghu
 
3. Dalam settong okara bada ca’-oca’ se aghandhu’ konsonan enyamae…..
a.       Ghuru lumaksito
b.      Ghuru sastra
c.       Ghuru sowara
d.      Ghuru bilangan
e.      Ghuru laghu
  Soal dan Kunci Jawaban UKK PAT Seni Budaya Kelas 7 Semester 2 SMP/MTs

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.