tugas 1 kelas 3 genap

Tugas ébaba panéka khusus kelas 3 semester 2
sabellum épon ngalakoné tugas é baba panéka, moréd kodhu maos maos pabeca\’an onggha hajji sé bada é LKS Bhasa Sangkolan.

Salastaréna maos baca\’an pabeca\’an onggha hajji, éyatore lakoné sobal é baba panéka.

Éssé\’én Asmana kalaban kelas épon, ban jawab sadaja sobal se bada paneka.

[googleapps domain=\”docs\” dir=\”forms/d/e/1FAIpQLScKlFGBn8FiwBSPGqFY0-zJvFTdHrEZCqa_6v5jEnEkj5WFqg/viewform\” query=\”embedded=true\” width=\”100%\” height=\”520\” /]