tugas pangajharan parenteng lampa

Tugas pangajharan parenteng lampa

Ommat islam kodhuna toro\’ oca\’, ta\’at lolot asé da\’ babulangan aghama. Alampa\’aghi pan-ponapan sé épakonnaghi sarwng ghuste pangéran sareng kanjeng nabi Muhammad tor ajheuwi sadhaja larangannepon.

é halaman panéka aesse sobal-sobal materi parenteng lampa.

esseen nyama ban kellas kellasepon tor esseen PASSWORD ban lanjut ka sobal.

[googleapps domain=\”docs\” dir=\”forms/d/e/1FAIpQLSdcnappCA9iByVCkcWKNWGQ7GOO0CHJFjdLMO4KUYT4Y5FTTw/viewform\” query=\”embedded=true\” width=\”100%\” height=\”1151\” /]