Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

LATIHAN UJIAN KENAIKAN KELAS/ PENILAIAN AKHIR TAHUN KELAS X IPA/IPS SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN BAHASA MADHURALATIHAN UJIAN KENAIKAN KELAS/ PENILAIAN AKHIR TAHUN KELAS X IPA/IPS SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN BAHASA MADHURABACA PETUNJUK  !!!!!email isikan dengan nama dan kelas

contoh : qomaruzzaman@3ipa1.comPREVIEW SOAL :

1. Ale’na jha’ lako ro-soro malolo cong !\


Okara e attas aghandhu’ bhasa rarengghan…..
a.      
Saloka


b.     
Parebhasan


c.      
Kerata bhasa


d.     
Bhangsalan


e.     
Okara kakanten

2. Ca’ oca’ neng okara sobal no. 1 aghandhu’
a.      
Ghuru lumaksito


b.     
Ghuru sastra


c.      
Ghuru sowara


d.     
Ghuru bilangan


e.     
Ghuru laghu

3. Dalam settong okara bada ca’-oca’ se aghandhu’
konsonan enyamae…..
a.      
Ghuru lumaksito


b.     
Ghuru sastra


c.      
Ghuru sowara


d.     
Ghuru bilangan


e.     
Ghuru laghuPost a Comment for "LATIHAN UJIAN KENAIKAN KELAS/ PENILAIAN AKHIR TAHUN KELAS X IPA/IPS SEMESTER GENAP MATA PELAJARAN BAHASA MADHURA"